top of page

המלצות

המפגש עם אביטל שינה את חיי, מבחינתי הוא מתנה גדולה ליקום.

— יאנה לוי

“... הגעתי לאביטל במצב גרוע, מבחינה פיזית ונפשית...
 

במפגש הראשון עם אביטל... הרגשתי שאני נמצאת בידיים טובות. אביטל היה רגיש, מקצועי ומדויק... כבר אחרי הטיפול הראשון, הרגשתי הקלה גדולה... 


אחרי 3 טיפולים בלבד, אביטל ביקש שאחזור על בדיקות הדם.
נדהמתי מתוצאות הדם, רמות ההמוגלובין, הברזל והפריטין עלו והיו בנורמה...


הריפוי האמיתי החל כאשר אביטל טיפל בי בחלק הרגשי והנפשי... בטיפול אחד בודד, אביטל פתר לי מצבים שסחבתי עימי כל החיים...”

 

>> לנוסח המלא <<

bottom of page