top of page

חמשת רבדי תקשורת

עודכן: 8 ביוני 2019

1. הרמוניה


בסיס התקשורת הוא התאמה גלית בין כל השותפים. בראשית יש את תפקוד התווך בו מתפשטים הגלים, ובו יש את תאום הגלים: אורך, תדירות, עצמה (אמפליטודה), היסט (פאזה) וגובה. ביואנרגיה מאפשרת לאבחן כל אחד מהתפקודים האלו ולאזן אותם, שהרי הם ראשוניים והכרחיים לכל צורה של תקשורת.


2. קלט-פלט


בכדי שמסר או שדר ייצא ממקורו ויגיע ליעדו, יש לטייב את הפולטנים של המקור והוקלטנים של היעד. הטיוב כולל פתיחה, תפקוד וסינון. האבחון והטיפול נעשה על קולטנים ו-פולטנים, כאשר את שניהם מעלים לתפקוד מיטבי. ברוב המקרים יש צורך לאזן את שני הכוונים שכן לצורך דו- או רב-שיח יש צורך בתשדורות בשני הכוונים, או יותר.


3. שפה


מטרת התקשורת היא לשתף בינה. בכדי שמוקד בינה אחד יוכל להעביר תובנה על מוקד בינה שני, יש צורך לתרגם את התובנה לסמלים היכולים לעבור בתווך ולהיות מפורשים בצד השני, באופן המדוייק ביותר האפשרי. סך הסמלים המייצגים בינה הוא: השפה. שפה צריכה להיות מוסכמת על הצדדים, היא צריכה לייצג מספיק מהבינה והיא צריכה להיות ברורה – מה שמוביל לכך ששפה צריכה להתפתח ולהילמד באופן קבוע ושוטף.


4. שיח


שיתוף תובנות נועד לפיתוח משותף של תובנות חדשות, וזהו ה-שיח. סכומו גדול מסך חלקיו בכך שהמשתתפים בתורם תורמים ומפתחים את התובנה הנדונה ובכך מצמיחים תובנה חדשה ורחבה יותר מכל התובנות הפרטיות.


5. הבנה


שלהי השיח מביא להבשלת תובנות וכאשר הן מלאות, מקיפות ומובנות על המשתתפים אז מגיעה ה-הבנה. במלואה, המשתתפים מקושרים באופן מיטבי סביב התובנה שנדונה וכל צדדיה בהירים. עם הגיעה לפרקה, נחשפת השאלה המובילה לתובנה ההתחלתית הבאה, וחוזר חלילה אל השפה הדרושה להתפתח עבור התובנה, דרך השיח המפתח אותה ועד להבנה החדשה.


0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

הופכת מכשול למקפצה בתוך המוח האנושי חבויות פקעות בינה מולדות, רובן רדומות. פקעות אלו אוצרות יכולות אדירות לתקשורת ולמידה, אבחון וטיפול - אלו הן החושים העיליים. ישנן טכניקות רבות לעוררות ושימוש בחושים

bottom of page