top of page

מדיטציה אנרגטית

מדריך שימושי לטעינה אנרגטית

מה המדריך נותן לך?

​בהירות פנימית

קלילות יומיומית

פיתוח חושי אנרגיה

טעינת אנרגיה באופן עצמאי

טיהור אנרגטי במערכות יחסים

האצה בתהליכי ריפוי והתפתחות

מה יש במדריך?

  • על גאות ושפל אנרגטיים

  • מדיטציות בכלל ומדיטציה אנרגטית בפרט

  • מדיטציית ״הילד הפנימי״ והתרגיל הבסיסי

  • תחושה אנרגטית - מלאות, שאיבה וחסימה

  • תרגילי שיח אנרגטי עם הילד הפנימי

  • תרגילי איזון מעגלי אנרגיה אנושיים

  • השפעת זרימת האנרגיה על הבריאות

  • שיפור מערכות יחסים בעזרת איזון אנרגטי

  • ניטרול חסימות ושאיבות אנרגיה

bottom of page