top of page

מחירון קורסים
יהל-ביואנרגיה

קורס ריפוי ביואנרגיה: ₪1,600
₪1,240 אחרי קיזוז של סדנת המבוא

3 ימים של 6 שעות

פרטים: כאן

קורס מדריך קוסמי: ₪1,870

4 ימים של 6 שעות

פרטים: כאן

קורס הבראה מכלולית: ₪2,280

4 ימים של 6 שעות

פרטים: כאן

הזמנות עוקבות

סדנה + קורס ריפוי: ₪1,600
במקום ₪1,960

4 ימים של 6 שעות

קורס ריפוי + קורס מדריך קוסמי: ₪3,100

במקום ₪3,470

7 ימים של 6 שעות

סדנה + קורס ריפוי + מדריך קוסמי: ₪3,300

במקום ₪3,830

8 ימים של 6 שעות

קורס הבראה מכלולית הוא בפני עצמו

מיועד למתקדמים שצברו ניסיון

ולכן מגיעים אליו באופן אינדיווידואלי

שורות קטנות

  • הנחה לזוגות: 5% על הסכום הכולל

  • הרשמה מראש לסדנה: סכום מלא

  • השתתפות חוזרת בסדנה: חופשית ללא תשלום

  • דמי הרשמה - קורס ריפוי: 220, קורס מדריך: 290 (החזר עד שבוע) 

  • אחריות מלאה לקורס (פחות דמי הרשמה)

  • תשלומים: שניים לקורס, שלושה לסדנה+קורס וארבעה לשני קורסים

bottom of page