top of page

חוגי אימון בריפוי

מעגל פתוח

מעגל פתוח הוא הזדמנות לבוגרי סדנאות עפעוף ביואנרגיה כדי להפגש ולהתאמן על הטכניקות שנלמדו, לחלוק ידע ולתרגל על מקרים אמיתיים - ללא התחייבות, מצטרפים למפגשים רק כשמתאים.

 

המעגל פתוח מיועד לבוגרי סדנאות ביואנרגיה. גם בוגרים מקורסי ביואנרגיה אחרים מוזמנים בשמחה, תמיד יש דרך למצוא את המשותף ולהתחבר. הוא מתקיים במועדים קבועים והוא פתוח, כלומר ניתן להצטרף לכל מפגש.

מכאן יוצאים אל סדנאות ההמשך: ריפוי גופני, ריפוי אישיותי ו-ריפוי מכלולי.

חוג ריפוי

חוג הריפוי מיועד למתמידים באימון בביואנרגיה, מגדל את היכולת וכושר טיפול ומפתח את המתרפאים באופן יסודי ומעמיק.

החוג מיועד למתאמנים המסוגלים להתחייב לקבוצה ולהגיע באופן קבוע. גם כאן מוזמנים בוגרי ביואנרגיה ממקומות אחרים. המפגשים הם שבועיים והתשלום הוא חודשי (בחודשים חלקיים יש סידור מיוחד).

במפגשים מתרכזים בשיתוף מקרים מאתגרים ובעבודה משותפת לפיצוחם. לומדים כיצד למצוא נתיבי ריפוי גם אם המורכבות היא גדולה או אם הקושי הוא רב. לומדים ידע משלים ומעמיקים מעבר לנלמד בקורס, לפי הצורך והמקרה.

מכאן אפשר לצאת לסדנאות העמקה בנושאים ספציפיים כמו: טפילים, נפש ורגש, מבנה התא וגנטיקה, מדריך קוסמי, וכדומה.

bottom of page