top of page

ביואנרגיה - מורה נבוכים

למה "מורה נבוכים"? ביואנרגיה היא כלי יוצא דופן בעוצמתו, הנובעת מהפשטות שלה מחד והעומק האינסופי שלה מאידך. זה מפליא כל פעם מחדש, לראות...

טיפול אנרגטי בנגיפים וחיידקים

בטבע יש עקרון של  שאיפה לאיזון - לדוגמה, ריק טבעו להתמלא. מקום אשר יש בו חוסר, פחת או חולשה מתמלא במשהו. כשתפקוד בריאותי הוא חלש או ירוד...

תהליך ריפוי ספירלי

איך לטפל? מה קודם, מה אחר-כך? לא רק בריאות, כל דבר. בריאות היא שדה-לימוד מצוין לבריאה, אבל העיקרון דומה בכל מאמץ לתיקון מערכות מורכבות....

ריפוי מחלות כרוניות או קשות

מחלה קשה או כרונית היא מפחידה מעצם היעדר מזור. ריפוי פעיל מודרך בביואנרגיה מניע תהליך ריפוי מכלולי והופך את המחלה לתהליך צמיחה. מחלה קשה...

סדנת העמקה: הדרכה קוסמית

בפרק השני אנו מתחברים אל מדריכים קוסמיים המדריכים עוזרים לנו להתפתח וחושפים אותנו בהדרגה אל מידע קוסמי אינסופי מהות הפרק הזה היא לחזור...

סדנת העמקה: ריפוי אנרגטי

למה? לרכוש יכולת מופלאה לקבל מידע מהשדה האנרגטי ולרפא דרכו - בתחילה את עצמנו ואחר כך את הזולת. למי? לאלו שמחפשים להתפתח ולצמוח. לאנשים...

תקשור ביואנרגיה

במוח האדם חבויים החושים העיליים הקולטים את הבינה הקוסמית על כל גווניה. חושים אלו פעילים אצל כולם, ברמה זו או אחרת, אך הרוב לא מיומנים...

קורס - פרק ג': הבראה מכלולית

בפרק זה אנו מתמחים באיבחון וטיפול הוליסטיים מחדדים את ההבדל וההשלמה בין הבראה מכלולית ותהליכית ומוסיפים עוד פרקטיקה ועוד כלים חדשים תקשור...

1
2
bottom of page