top of page

סגולות הביואנרגיה

הופכת מכשול למקפצה בתוך המוח האנושי חבויות פקעות בינה מולדות, רובן רדומות. פקעות אלו אוצרות יכולות אדירות לתקשורת ולמידה, אבחון וטיפול -...

למה טיפול בשיטת יהל?

הטיפול הוא לא במחלה אלא באדם, הוא מרתק והופך את הכאב או המחסום לחויית הארה וצמיחה. שיטת יהל ייחודית ביכולות הריפוי שלה, גם בעומק שאפשר...

ריפוי גופני בעזרת ביואנרגיה

ריפוי בעזרת ביואנרגיה יכול להיות מדהים מחד ומאידך יכול להציף מרוב מידע ואפשרויות טיפול. במאמר זה אני מסדר מעט את תהליך הריפוי הגופני...

חמשת רבדי תקשורת

1. הרמוניה בסיס התקשורת הוא התאמה גלית בין כל השותפים. בראשית יש את תפקוד התווך בו מתפשטים הגלים, ובו יש את תאום הגלים: אורך, תדירות,...

עיגון נשמה

נשמה היא מיקוד מרכיבי יסוד קוסמיים לכדי בינה אנושית מסויימת הנשמרת בין תקופות חיים, אם בשלמותה או ברסיסים. כמו בין כל תפקודי החיים, גם...

תפקוד הכרה כמנוף לריפוי

"הכרה" היא החלק הבסיסי של התודעה והאישיות. היא כוללת את גזע המוח, המוחון ("סרבלום"), גשר המוח ("pons") ואת מערכת העצבים. ההכרה מקיימת את...

ביואנרגיה מבריאה

"ביו": החי, "אנרגיה": יכולת שינוי - "ביואנרגיה": היכולת לחולל שינוי בחי "ביואנרגיה" הוא שם הניתן לגישה וטכניקות המאפשרות לנו לחוש את...

1
2
bottom of page